• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 3186
Ngày ban hành 31/10/2017
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tải về
Top